Peelsprong
Image default
Dienstverlening

Hoe gebruik je hijsmiddelen veilig? Een korte omschrijving

Zonder hijsmiddelen kan er tegenwoordig haast niet meer snel, accuraat en veilig gewerkt worden in tal van bedrijfstakken. Hijsmiddelen zijn makkelijk in het gebruik maar om ze te gebruiken is het goed om enkele voorzorgsmaatregelen te treffen. Hijsmiddelen zijn bijvoorbeeld portaalkranen of andere soorten hijskranen. Bekijk portaalkranen.

Voor aanvang van de werkzaamheden

Voordat u een hijswerktuig met hijsmiddelen gaat gebruiken, moet u zich bewust zijn van de risico’s die kunnen optreden en hoe deze zo goed mogelijk beperkt kunnen blijven. U moet:

 • Controleren of het materiaal compleet is, met alle beveiligingen gemonteerd, en vrij van defecten.
 • Een veilig werksysteem opstellen voor het gebruik en het onderhoud van de uitrusting.
 • Tijdens het onderhoud kan blijken dat inspectie van kritieke elementen vereist is, met name daar waar verslechtering een risico zou kunnen veroorzaken.
 • Zorg ervoor dat het materiaal correct geïnstalleerd is, stabiel staat en niet op een plaats staat waar andere werknemers, klanten of bezoekers aan risico’s kunnen worden blootgesteld.
 • Kies het juiste materiaal voor de specifieke klus. Het juiste materiaal aanschaffen? Bezoek de website: ekh.nl/nl/hijsbanden-kopen

Zorg ervoor dat de uitrusting

 • Veilig is voor alle werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd bij het opstellen, tijdens normaal gebruik, bij het uitvoeren van reparaties voor storingen of defecten, en bij gepland
  onderhoud.
 • Op de juiste wijze is uitgeschakeld of vergrendeld, voordat u iets onderneemt om blokkades te verwijderen, de apparatuur te reinigen of af te stellen.

Zorg er ook voor dat u de risico’s identificeert en aanpakt van

 • Elektrische, hydraulische of pneumatische stroomvoorzieningen.
 • Slecht ontworpen beveiligingen kunnen onhandig zijn in het gebruik. Of gemakkelijk te omzeilen, wat uw werknemers ertoe kan aanzetten letsel te riskeren en de
  de wet te overtreden. Als dat het geval is, zoek dan uit waarom ze dat doen en neem passende maatregelen om de redenen/oorzaken aan te pakken.

Andere zaken waarmee u rekening moet houden

 • Bedieningsschakelaars moeten duidelijk gemarkeerd zijn om aan te geven wat ze doen.
 • Zorg voor noodstopbediening waar nodig.
 • Bedieningselementen moeten zo zijn geplaatst dat onbedoelde bediening en verwondingen voorkomen wordt.
 • Laat hefwerktuigen niet gebruiken door onbevoegden, ongeschoolden of ongetrainde personen. Laat kinderen nooit hijs- of hefwerktuigen bedienen of hen daarbij laten helpen.
 • Een adequate opleiding moet ervoor zorgen dat degenen die de hijsmiddelen gebruiken, bekwaam zijn om dat veilig te doen.
 • De werkomgeving rond de apparatuur moet schoon en opgeruimd zijn, vrij van obstakels of gevaar voor uitglijden en struikelen, en goed verlicht is.